Integritetspolicy hos Garagespecialisten

Varför integritetspolicy?

I denna policy försöker vi beskriva så tydligt som möjligt på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter. På garagespecialisten AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad. Är det otydligt vill vi gärna höra detta, tveka därför inte att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Garagespecialisten är personansvarig för behandling av personuppgifter

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget på support@garagespecialisten.se

Dina uppgifter

Nedan listar vilka av dina personuppgifter vi kan behandla. Vi beskriver även varför, hur länge samt av vilket skäl.

Var Vad Skäl Lagligt stöd Hur länge
Webbsidan Namn, nummer, telefon, e-post -adress Hantering och leverans av din beställning Fullgörande av avtal Max 3 år
Mail Namn, nummer, telefon, e-post -adress Kunna kommunicera med dig före, under och efter en affär Fullgörande av avtal Max 3 år
Ekonomisystem Namn, nummer, telefon, e-post -adress Bokföring, order och faktura Bokföringslagen Innevarande år plus 7 år

Överföring av uppgifter

Garagespecialisten AB byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall du beställer via våran hemsida så registreras du i vårt lokala kundregister.

Vi använder Klarna Checkout i vår webbutik där du kan handla direkt från oss. Idag räknas själva handlingen att klicka på köpknappen i Klarna Checkout som ett godkännande av Klarnas och webbutikens villkor. Den data som samlas in är enbart den data som krävs för att fullfölja avtalet om köp och leverans.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Nedan är en lista som beskriver till vilka vi kan lämna dina uppgifter, vilket skäl och lagligt stöd. 

Var Skäl Lagligt stöd
Myndigheter (ex skattemyndighet, polisen m.m.) De skäl som myndighet har rätt att begära in Andra lagar än GDPR
Betalnings- och kreditkontrolls leverantörer (ex Klarna) Säkerställa betalningsförmåga Fullgörande av avtal
Leverantör Kunna leverera dina varor Fullgörande av avtal
Transportörer Kunna leverera dina varor Fullgörande av avtal
Nyhetsbrev Marknadsföring Samtycke
IT-leverantörer Kunna hantera och leverera dina order Fullgörande av avtal
Vid försäljning av bolaget För att kunna ge rättvis bild av vårt företag Andra lagar än GDPR

Överföring till tredje land

Garagespecialisten överför inte uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES.

Radering

Om du önskar att få dina uppgifter raderade kan du meddela det till oss. Vi kan radera dina personuppgifter men hänsyn kommer att tas till lagar som gäller före GDPR.

Hur inhämtar vi uppgifter om dig?

Genom att du besöker www.garagespecialisten.se och gör ett ett köp.

Säkerhet

Med hjälp av informationssäkerhetsåtgärder kan vi begränsa risken till att obehörig får tillgång till dina personuppgifter.


Övrigt

www.garagespecialisten.se innehåller social media-applikationer såsom facebook där du tillåts att dela information med andra användare. Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Vi tar därför inget ansvar för hur andra användare använder eller missbrukar den information som du bidragit med i någon sociala media-applikation.

Shopping cart

0

No products in the cart.