Installation av garageport

Böjda portar, gnisslande gångjärn, tunga portöppningar – brist på kunskap och misstag när du själv monterar din garageport förstör upplevelsen av den nya porten och kan i värsta fall orsaka skada och olyckor. Den som vill ha sin port installerad på kort tid och inte är en fulländad hantverkare, bör förlita sig på professionella. 

Innan den nya garageporten kan installeras måste den gamla porten vanligtvis tas bort. Försiktighet bör vidtas här, speciellt när portbladet demonteras. Dessa kan orsaka de allvarligaste skadorna, eftersom portfjädrarna på t.ex. vipportar är under hög spänning eller porten kan
falla ner. Om du till exempel byter från en vipp- till en takskjutport, måste du också ta bort vägg- och takfästet så att de nya komponenterna i garagedörren kan fästas.Efter monteringen av den nya garageporten följer korrekt och miljövänligt avfallshantering av den gamla porten.

 

Garagespecialisten rekommenderar att ni kontaktar utbildade specialister som känner till de olika typerna av garageportar, som kan bidra med bra råd och har rätt kunskap för att installera portkomponenterna professionellt. Våra samarbetspartner sträcker sig över stora delar av landet och vi kan hjälpa er med att organisera installationen av den nya garageporten.

Offert inom 12 timmar

  • Ange ett ungefärligt bredd om du är osäker
  • Ange ett ungefärligt höjd om du är osäker
Garage Doors Preventive Maintenance Denver

Shopping cart

0

No products in the cart.